کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد علیه السلام :
تماميِ خير و خوبي در بريدن طمع و چشم نداشتن به آنچه كه در دستان مردم جمع شده، است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دوغ

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد.
2- اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانه شکست و بداقبالی است.
3- اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد
4- اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانه آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما دوغ درست می کنید : شادی بزرگ
ظرف دوغ را می ریزید : عاقبت نیندیشی شما باعث عذاب خودتان می شود.
بچه ها دوغ می خورند : شادی و رضایت
مجردها خواب ببینند که دوغ می خورند : ناکامی در عشق
متاهلها خواب نوشیدن دوغ ببینند : مشکلات غم و شکست