کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بهترين چيزي كه نوجوانان بايد فراگيرند، چيزهايي است كه در بزرگسالي خود به آنها نياز خواهند داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دوقلو

لوک اويتنهاو می گوید:

دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانه آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانه خانواده خود احساس رضایت خواهید کرد.
2- دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانه آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما صاحب فرزندان دوقلو هستید : خوشبختی در خانواده
یک زن خواب ببیند که بچه های دوقلو دارد : مراقب رقیب باشید.
یک مرد خواب ببیند که زنش دوقلو می زاید : یک تغییر غیره منتظره در زندگی او رخ خواهد داد.
دوقلوهائی از یک جنس : زندگی شما طولانی خواهد بود.
دوقلوهائی که یکی پسر و دیگری دختر است : شانس و قدرت
یک زن مجرد خواب ببیند که بچه های دوقلو دارد: بزودی نامزد می کند.