کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
ظلم در دنيا همان ظلمتها و تاريكي هاي آخرت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر راننده

لوک اويتنهاو می گوید:

راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانه آن است که از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می آورید.
3- اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید ، نشانه آن است که با گذشتن از مراحلی خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

شما رانندگی می کنید : چیز پرارزشی را کشف میکنید.
دیگران رانندگی می کنند : منتظر ضررهای مالی باشید.
نزدیکان شما در حال رانندگی : به تلقین دوستانتان گوش ندهید.
شخص مورد علاقه تان رانندگی می کند : مراقب رقیب باشید.