کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
كمال نيكوكاري آن است كه در نهان همان‌گونه رفتار كني، كه در آشكارا.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر راه رفتن

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

راه رفتن درست، با حالتی متوازن در خواب، به هدایت و طلب علم تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که با حالتی متکبرانه راه می رود نشانه بداحوالی و فساد دین اوست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می روید ، نشانه آن است که نادانسته با نقشه هایی موافقت می کنید ، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی آورد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما راست راه می روید : شانس می چرخد و برای شما پول بهمراه می آورد.
عقب عقب راه می روید : پول از دست می دهید
به آرامی راه می روید : نصیحتهای یکنفر برای شما بسیار سودمند خواهد بود.
به زحمت راه میروید : با یک دانشمند آشنا می شوید
با یک پای چوبی راه می روید : تغییرات بزرگی در موفقیت شما رخ خواهد داد.
خیلی تند راه می روید : در امور ضروری که انجام آنها توام با عجله می باشد بیشتر احتیاط کنید
در هنگام شب راه می روید : مورد غضب قرار میگیرید و پول از دست می دهید
در یک خیابان گل آلود راه می روید : عذاب
در گل و لای راه می روید : بیماری و اضطراب
روی شن راه می روید : رنج
باتفاق یک آدم معلول را می روید : بدشانسی
با یک چوبدستی راه می روید : شکست در بازی
روی خاکستر راه میروید : یک ضررمالی
در بستر یک مجرای آب که خشک شده است راه میروید :دیگران بر ضد شما کارمی کنند.
در آب راه می روید : موفقیت و شانس
باتفاق اشخاص دیگر راه میروید : یک موفقیت
مارپیچ راه می روید : با مخالفت مواجه خواهید شد.