کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از حرام دنيا چشم بپوش،تا خدا زشتي هاي آن را به تو بنمايد،و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رباخوار

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانه آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد.
2- اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانه آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک می گویید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک ربا خوار : دوستان دروغین شما را عذاب خواهند داد.
شما رباخوار هستید : کارهایتان برای شما نگرانیهای بسیاری ببار خواهند آورد.
شما یک شریک رباخوار دارید : هیچک از اطرافیانتان دیگر شما را دوست نخواهند داشت.
اشخاص دیگر رباخوار هستند : یک دوست به شما خیانت خواهد کرد.