کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
بدرستي كه شيعيان ما قلبشان از هرناخالصي و حيله و تزوير پاك است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رودخانه

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می کنید ، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.
2- دیدن رودخانه ای خشک در خواب ، نشانه بداقبالی و بیمار شدن است.

لوک اويتنهاو می گوید:

در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
در آن شنا کردن : خوش شانسی
افتادن و بوسیله آن برده شدن : شما شانس زیادی دارید
عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا : آرزوهای شما برآورده خواهند شد
رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه های شما به تعویق خواهد افتاد