کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
بهترين خوبي ها رفق است(مهرباني و لطف با مردم)

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روزنامه

مولف می گوید:

چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم می رساند. می توان گفت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است.
اگر آگهی های را می خواند که نوشته هایش به رنگ زرد بود دلیل بر بیماری است
اگر به رنگ سرخ و سبز بود دلیل بر شادی و خوشحالی
اگرمطالب ترحیم ها را می خواند دلیل بر طولانی شدن عمر

لوک اويتنهاو می گوید:

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد.
2- اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانه آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید.
3- اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانه آن است که در کاری شکست می خورید.

در سرزمین رویاها آمده:

روزنامه می خوانید : یک مرگ نزدیک است.
دیگران روزنامه می خوانند : این اشخاص دروغگو هستند.
روزنامه ای که هر روز منتشر می شود : پرگوئیهای بی دردسر
روزنامه هفتگی : وضعیت کاری شما بهتر می شود
روزنامه می خرید : به دام یک عشق بزرگ گرفتار خواهید شد.
روزنامه می فروشید : دوستان شما را فریب خواهند داد.
روزنامه را پاره می کنید : ناکامی شما را تهدید میکند
روزنامه بدور می ریزید : به شما بی احترامی خواهد شد.