کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و خوشنودي خدا تعالي را جستجو نمودم، پس آن را در نيكي به پدر و مادر يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روسری

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن آن در خواب برای زن، بر پوشش و زینت دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.
2- دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب روسری یا چادر : یک راز از شما پنهان است.
شما روسری دارید : شما چیزی را پنهان می کنید
شما یک روسری را تا می کنید یا یک روسری تاکرده را باز می کنید : موقعیتهای سودمند برایتان پیش خواهد آمد.
یک روسری به سردارید : شما در کارهایتان بسیار مرموز هستید.
روسری خود را گم می کنید : معشوقتان را از دست می دهید.
یک روسری عروس : خوشبختی بزرگ در آینده
یک زن روسری به سر دارد : از قبول نصایح نادرست بپرهیزید.
یک روسری را روی سرتان مرتب می کنید : به شما خیانت خواهد شد.
یک روسری روی مرده : در یک مراسم ازدواج شرکت می کنید.