کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روشنائی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است:
اول: دین هدی(دین الهی و هدایت).
دوم: علم.
سوم: راه پاک(راه راست).
چهارم: اعتقاد پاک و ایمان.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن روشنائی خوب بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن روشنائی به خواب دین هدی است. اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. تاریکی به خواب، بی دینی بود.
اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت، دلیل کند که زاهدی یابد. اگر روشنائی را ایستاده بیند، دلیل کند که سبب دولت او همانجا بود. اگر اخگر افروخته دید، دلیل کند که در آن دیار رایت سلطان پدید آید. اگر در خانه خود اخگر دید، چنانکه از نور آن خانه روشن بود، دلیل کند که کارش بالا رود و دولتش زیاد شود. اگر بیند که آن اخگر را کشت، دلیل که درخاندان او خصومت و داوری بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. و همچنین عاقبت کارش به خیر است.

در سرزمین رویاها آمده:

چراغ روشن است : پول
یک روشنائی ضعیف :بیماری و مشکلات
روشنائی شدید : سلامتی
یک روشنائی را خاموش می شود : رابطه عشقی شما در خطر است.
یک روشنائی در دوردست : برگشت سلامت از یک سفر بزرگ
چراغ را روشن می کنید : خوشبختی و موفقیت در کارها
چراغ را خاموش می کنید : 1- خبرهای بد ازطرف یک دوست 2- معشوقتان به شما خیانت می کند.
دیگران چراغ را روشن می کنند :بیماری بهبود می یابد.
دیگران چراغ را خاموش می کنند : بیماری
یک روشنائی روی یک کشتی در دوردست : با دوست خود به سفر خواهید رفت.
یک روشنائی روی یک کشتی در بندر : شما بزودی به یک شخصیت مهم معرفی می شوید.
چراغ اطاق خواب خودتان را روشن می کنید : یک اتفاق ناراحت کننده در پیش است.