کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
زكات چشم به ديده عبرت نگريستن و چشم پوشي از شهوات و مانند آن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اتوبوس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب اتوبوس : دوستان به شما خدمت می کنند.
شما تنها در اتوبوس هستید : منفعهای مالی خارق العاده نصیبتان می شود.
اشخاص بسیاری در اتوبوس هستند : موانع مختلف برسرراهتان به سوی خوشبختی ظاهر می شود.
با همسر و فرزندانتان در یک اتوبوس هستند : یک بیماری در فامیل
باتفاق بچه ها در یک اتوبوس هستید : افراد خانواده شما درستکار و پرهیزکار خواهند بود.
دشمنان سوار اتوبوس می شوند : یک حادثه در پیش است.