کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد علیه السلام :
تماميِ خير و خوبي در بريدن طمع و چشم نداشتن به آنچه كه در دستان مردم جمع شده، است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زره در خواب بر شش وجه است:
اول: ایمنی.
دوم: حصین دین ( حصن و حصار دین).
سوم: قوت ونیرومندی.
چهارم: مال.
پنجم: زندگانی.
ششم: نیکوئی.
زره‌گر(زره‌ساز) در خواب مردی است که ادب آموز مردمان را.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند

معبران در مورد این خواب گویند:

زره حصین دین است که او نگاهدارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن زره در خواب ، بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ایمن بودن از شرّ آنان دلالت دارد.