کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقي و خوش نيتي به بنده نمي ‏دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زکات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زکات مال دادن در خواب بر هفت وجه است:
اول: بشارت.
دوم: خیروبرکت.
سوم: روشن بود کارهای مشکل (حل شدن مشکلات).
چهارم: قضای حاجت (برآورده شدن حاجات).
پنجم: روشنائی.
ششم: از غم فرج یافتن (نجات یافتن از غمها).
هفتم: زیادتی مال.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

زکات درخواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر می دارد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد. اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، مال او درحق بود و بلارفع شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، دلیل که مالش زیاده گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

پرداخت زکات در خواب، بر افزایش مال و ثروت، سود بردن فراوان، بالا رفتن درجه و مقام، رفع بلا و مصیبت، دلالت دارد.