کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
كسي كه آرزوهايش طولاني است ، كردارش نيز ناپسند است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آب دریا

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آب دریا فراخی روزی بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت بدست آورد
اگر بیند که همه آب دریا را خورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد.
اگر آب دریا تیره باشد به قدرت وپادشاهی بسختی دست خواهد یافت.

معبران در مورد این خواب گویند:

به مقدار آبی که از دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، چون آب روشن و صافی باشد.