کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
گواراترين زندگي، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زمرّد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زمرد در خواب بر پنج وجه است:
اول: فرزند.
دوم: برادر.
سوم: مال حلال.
چهارم: کنیزک خوبروی (زیبا).
پنجم: سخن نیکو.
هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تاویل آن به دین و مذهب باز گردد.

جابر مغربی می گوید:

زمرد در خواب ، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید بعضی گویند: زمرد در خواب دیدن، دلیل سخنی نیکو باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب زمرد : یک ثروت یا ارث برای شما مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.
شما زمرد دارید : شانس شما آنقدر زیاد است که نمی توان تصورش را کرد.
زمرد می فروشید :از فرد مورد علاقه تان جدا خواهید شد.
زمرد می خرید : معاملات پرسودی در پیش دارید.
خواب زمرد دریایی : یک دوست جوان و سرکش تمام محبتش را به شما اهدا می کند.
زمرد دریایی می خرید : خوشبختی شما حتمی است
زمرد دریائی می فروشید : در عشق به ناکامی برمیخورید.
زمرد دریائی گم می کنید : روابط عشقی شما به خطر می افتد.