کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اتومبیل

مولف می گوید:

با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد
خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه
مسافرت با اتومبیل غم واندوه
کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد
تصادف با اتومبیل گرفتاری ومشکل بزرگ
اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت

زیگموند فرويد می گوید:

ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد
فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند.
فروید عقیده دارد :
اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.
2- اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.
3- اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.
4- اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسی در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ی آن است که با دیگران روابط خوبی پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‏ی آن است که در کارها موفق می‏شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‏ی مالی به شما می‏رسد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود.
شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید.
به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.
با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.
با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعفهای شما نمایان میشود.
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید.
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید.
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.