کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زنبق

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

زنبق در خواب نیکو نیست. گل های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند. رنگ زنبق فرق نمی کند ولی اگر یافت شود از همه بدتر زرد است. دیدن گل زنبق را در خواب رو به رویی با غم و اندوه نوشته اند و همین تعبیر را دارد گرفتن و دادن آن. کاشتن گل زنبق در صورتی که در عالم خواب بدانید دارید گل زنبق می کارید فتنه انگیزی است و چنانچه دیگری در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه می کند. معبران برای گل هایی که پیاز دارند و آن دسته که به وسیله پراکندن تخم کاشته می شوند تفاوت هایی قائل هستند و عمدتا گل های پیازدار را خوب نمی دانند. زنبق یکی از گل هایی است که خبر از غم و رنج می دهد. نوع دیگر دسته بندی گل ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن هاست و گل هایی که در پائیز گل می دهند گل های خوبی شناخته نشده اند و تعابیر خوشی درباره آنها موجود نیست.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن زنبق در خواب ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . شاید هم به مجازات شدیدی محکوم شوید.
2- اگر زنبقی را از میان شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانه آن است که پس از ازدواج به زودی همسر خود را از دست خواهید داد.
3- اگر از لابلای گلهای زنبق کودکان خردسال را به خواب ببینید ، علامت آن است که کودکان خردسال شما به علت ضعف قوای جسمانی به بیماری مبتلا خواهند گشت.
4- اگر دختری خواب ببیند گلهای زنبق می چیند ، نشانه آن است که نامزد او به بیماری شدید مبتلا خواهد شد و شادمانی به اندوه مبدل خواهد گشت.
5- اگر دختری گلهای پژمرده زنبق به خواب ببیند ، نشانه آن است که غم و اندوه به زودی گریبان او را خواهد گرفت.
6- اگر در خواب احساس کنید عطر زنبق با مشامتان می خورد ، نشانه آن است که اندوه شما در زندگی دو چندان خواهد شد.