کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
ناتوان ترين مردم كسي است كه در به دست آوردن دوست ناتوان است ، و از او ناتوان تر كسي است كه دوستان خود را از دست بدهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زنگله

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن زنگله در خواب ، دلیل جنگ و خصومت است. اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد، دلیل که با آن کس گفتگوی کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زنگله زرین داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که وی را با شخصی خصومت افتد و زنگله سیمین همین تاویل دارد. اگر زنگله مسین یا برنجین داشت، دلیل که وی را با مرد جاهل خصومت افتد.

در سرزمین رویاها آمده:

صدای زنگوله می شنوید : یک عشق پاک
صدای زنگوله قلاده یک سگ را می شنوید : نامزدی سریع
صدای زنگوله چهارپایان اهلی را می شنوید : به شما بسیار خوش خواهد گذشت.
صدای زنگوله یک درشکه یا سورتمه : به هدفهای بزرگتان خواهید رسید.