کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد(ع) :
اصرار بر گناه آسودگي از مكر خداست ، و از مكر خدا آسوده نباشد جز مردمي زيانكار.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زیورآلات

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانه آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید
2- اگر در خواب از کسی زیورآلات دریافت کنید ، علامت آن است که به تعهدات خود پایبند خواهید بود و همه آنها را به درستی پیش خواهید برد.
3- اگر خواب ببینید زیورآلات خود را به کسی می بخشید ، نشانه آن است که بیش از اندازه ولخرجی می کنید.
4- گم کردن زیورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب زیورآلات : شما سبک مغز هستید.
شما زیورآلات بر بدن دارید : احترام شما بیشتر خواهد شد.
به دیگران زیورآلات می دهید : جلوی ولخرجیهایتان را بگیرید.
زیورآلات مقدس : نیروی درونی شما شدت میگرد
زیورآلاتی از گل : پول و شادی