کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
چه بسيارند دانشمنداني كه جهلشان آنها را كشته در حالي كه علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودي نمي دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ساختمان

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن ساختمان جدید در خواب، بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز، ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود. اگر کسی دید که در شهری یا روستایی، ساختمانی می سازد، با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ
ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته
ساختمان مزین : خبرهای خوب

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید.
2- اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید ، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد.
3- دیدن ساختمانهای قدیمی و مخروبه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید ، شکست خواهید خورد.
4- دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانه عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است.
5- دیدن خانه های کوچک و نوساز در خواب ، نشانه شادمانی و فعالیتهای سودمند است.
6- دیدن ساختمانهای کهنه و کثیف ، نشانه بیماری و شکست در عشق و کار است.

در سرزمین رویاها آمده:

ساختمانهای بلند : تغییرات بزرگ در آینده
ساختمانهای کوچک : در کار و معامله زیاد شانس نخواهید داشت.
ساختمانهای خیلی بزرگ : شانس و موفقیت در پیش هستند.
یک مجتمع ساختمانی : یک تنزل فکری