کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
آن كس كه ذره اي غرور در دل دارد ، پاي به بهشت نخواهد نهاد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ساس

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد. در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می خورد، شبها بیرون می آید و خوب مخفی می شود. غالبا لای وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند. ساس در خواب، دشمنی است که بهره کار را می برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می آورد. اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست. اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد. اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد. اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می شوید. اگر ساس را کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از دست داده اید باز می یابید. اگر ساس را کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می گردید اما سودی عایدتان نمی شود و فقط امنیت حاصل می کنید. اگر ساس های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1- خواب ساس ، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زیاد باشد علامت بدبختی است
2- اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانه وقوع بیماری و ناراحتی است . اگر ساسها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند ، نشانه خطر و اتفاقی شوم است.
3- اگر خواب ببینید ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ریزید ، نشانه بیماری سختی است که شما را پریشان می کند . اما به مرگ نمی انجامد.
4- دیدن ساس در خواب ، نشانه آن است که گرفتاریهایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بی دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتیها کسی به بیماری مبتلا شود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ساس : موفقیت در امور حرفه ای و اجتماعی
تعداد بسیاری ساس : به شما طلا و نقره اهدا میکنند.
شما ساسها را میکشید : پول
دیگران ساس میکشند : شما به زندان خواهید رفت.
ساسها در خانه هستند : پول فراوان خواهید داشت.
ساسها بیرون از خانه هستند : به دوستانتان سرکوفت نزنید.
ملحفه های شما ساس دارند : خوشبختی بزرگ که ماوراء تمامی امیدهایتان خواهد بود.