کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسين (ع) :
به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ساعت مچی

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.
2- اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانه آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد.
3- اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.
4- اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.
5- اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد.
6- اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید ، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.
7- اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.