کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كه ميانه روي كند ، تهيدست نمي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سال نو

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود.
2- اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانه آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سال نو : موقعیت شما رو به بهبودی میرود.
سال نو را به اتفاق دوستانتان شروع میکنید : مراقب رقیب بی ملاحظه باشید.
یک سال زوج شروع میشود : پول به مقدار کم خواهید داشت.
یک سال فرد شروع میشود : پول به مقدار فراوان خواهید داشت.
در شب سال نو از شما تقاضای ازدواج میکنند : این ازدواج برای تمام عمر پایدار خواهد ماند.
یک پسر در شب سال نو بدنیا می آید :او شخصیت مهمی خواهد شد.
یک دختر در شب سال نو بدنیا می آید : او با مرد ثروتمندی ازدواج خواهد کرد.
در شب سال نو ازدواج میکنید : این ازدواج بطول نمی انجامد.
زنا در شب سال نو : یک جدایی در پیش است.