کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر (ع) :
خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ستایش

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیری این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقه خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید.
2- اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است که محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا . اگر تجار چنین خوابی ببینند ، دلالت بر آن دارد که با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود.
3- اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده است ، علامت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ستایش : ثروت و احترام
خدا را می ستائید و به او دعا میکنید : رضایت و شادی بزرگ
در مسجد یا کلیسا خدا را ستایش میکنید : آرزوهای شما برآورده میشوند.
درخانهخودتان خدا را ستایش میکنید : ناکامی
به بچه هایتان میگوئید که خدا را ستایش کنند : رنج.
یک بت را میپرستید : کارهایتان رو به زوال میروند.
بچه هایتان را ستایش میکنید : شانس و موفقیت در همهامور.
شوهرتان را ستایش میکنید : خوشبختی و طول عمر.
زنتان را ستایش میکنید : علامت پول
نامزد یا دوستتان را ستایش میکنید : کارهای شما به بدی میگرایند.