کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
همنشين خوب بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سر بریدن

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

سر بریدن در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آنها دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می بُرد، به او ستم می کند و بریدن سر تمام آن موجوداتی که سر بریدنشان جایز نیست، ظلم بر آنهاست. اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می بُرند، غم و غصههایش برطرف می شود. سر بریدن به زن گرفتن نیز، تعبیر می شود؛ اگر کسی ببیند جانوری را سر می برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می گیرد. اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می برد، حق آنها را پایمال می کند.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید سر از بدن شما جدا شده است ، نشانه شکست در کار و مغلوب شدن است.
2- اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانه تبعید و مرگ است.

در سرزمین رویاها آمده:

سر شما را بریده اند : کارهای شما با موفقیت کامل روبرو می شوند.
شما را با گیوتین اعدام می کنند : زندگی برای شما بسیار آسان خواهد گذشت.
جنایتکاران سر شما را می برند : ملک و دارائی خود را از دست می دهید.
تاجرها و سیاستمداران خواب ببینند که سرشان بریده شده : پول و شانس
سر جنایتکاران بریده شده : علامت برآورده شدن آرزوهای شما