کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت فاطمه (س) :
خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت، ‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مايۀ ايمني از تفرقه قرار داده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سرگین گردان

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند جعلی فرا گرفت، دلیل که او را با مردی حرام خواره صحبت افتد اگر دید او را بکشت، دلیل که مردی حرام خواره را بکشد اگر دید جعل بسیار بر وی جمع آمدند، دلیل که در میان حرام خوارگان گرفتار شود و وی را مضرت رسد اگر دید جعلی را بخورد، دلیل که مال مردی حرام خواره خورد.

آن را به تازی جُعَل خوانند و دیدنش در خواب مردی است که مال جمع نماید.