کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
پاداش خوشرويي در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويي با دشمن ستيزه جو، انسان را از عذاب آتش باز مي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سقط

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند:
اول: بیماری،
دوم: غم،
سوم: خصومت،
چهارم: حاجت،
پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید.
2- اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانه آن است که در حرفه خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سقط جنین : پایان یک ماجرای عشقی
شما سقط جنین می کنید : شانس برای فامیل
شما عمل سقط جنین را انجام میدهید : دردسر و گرفتاری بسیار خواهید داشت.
دیگران سقط جنین می کنند : تنهائی و مشکلات