کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد(ع) :
نصيحت زياد ، موجب بدبيني مي‌شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سک

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند. اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک، دلیل که وی کنیزکِ با لطافتی دوست دارد. اگر بیند به امیر بدل نمود، دلیل که فسق را بر صلاح گزیده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختیار نموده باشد. اگر بیند که سک می شود و از آن بوی خوش می آمد، دلیل که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سک بر خود می مالید، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری کند.

سک : از جمله عطرهای خوشبو است.