کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
كسي كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداي قيامت) به شفاعت من نخواهد رسيد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن اسناد و مدارک در خواب ، علامت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد.
2- اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که علی رغم تلاشهای شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد.
3- گم کردن سند در خواب ، علامت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان کشمکش خواهید کرد.
4- اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید. امضاء هر گونه مدرک و سندی در خواب نشانه وقوع رویدادهایی نامطلوب است.

در سرزمین رویاها آمده:

یک سند را امضاء می کنید : خطر شما را تهدید میکند.
شما قبلاً یک سند را امضاءکرده اید : ضرر مالی
دیگران یک سند با شما امضاءمی کنند : محبت شخص باارزشی از شما سلب می شود.
سفته ای که طلب داشته اید پرداخت می شود : تا آخرین روز عمرتان سلامت خواهید بود.
یک مرد با اسنادی در دستش : در اقدام به کارهای جدید بسیار محتاط باشید.
یک زن سند در دست دارد : یک تغییر خوشایند
یک سندنویس اسنادی در دست دارد : منفعت مالی
یک قرارداد شراکت در دست دارید : سود بزرگ در آینده
اسناد شخصی خود را در دست دارید : پول هنگفتی نصیب شما خواهد شد.
اسناد مربوط به فامیل را در دست دارید : علامت کشف اموال قیمتی که گمشده تلقی می شده اند.