کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اگر بردبار نيستي خود را بردبار جلوه ده، زيرا كمتر كسي است كه خود را شبيه گروهي كند و بزودي يكي از آنان نشود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سنگر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید سنگری می سازید ، نشانه آن است که از طرحهای شریرانه دشمنان خواهید گریخت.
2- اگر خواب ببینید به جستجوی سنگری می گردی تا در آن پناه بگیرید ، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد ، و سعی خواهید کرد خطای خود را توجیه کنید.
3- اگر خواب ببینید از سنگری دفاع می کنید ، نشانه آن است که برای دفاع از آبرو و ثروت خود به دردسر خواهید افتاد.
4- اگر خواب ببینید به سنگری حمله می کنید و آن را به تصرف خود در می آورید ، علامت آن است که به سرسخت ترین دشمن خود غالب می شوید و در زندگی توفیق می یابید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک سنگر پر از سرباز : شما غافلگیر خواهید شد.
شما در سنگر هستید : شغل جدیدی پیدا خواهید کرد.
شما در سنگر می جنگید : یکی از نزدیکان نفوذ بد روی شما دارد.
دیگران در سنگر می جنگند : فریب و بی وفائی
سربازان در یک سنگر کشته شده اند : احتیاط کنید که به دام نیفتید.
پسر شما در یک سنگر می جنگند : یک ثروت بزرگ در آینده نصیب شما می شود.