کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس با زشتيِ سبكسري تو را خشمگين كرد تو با زيبايي بردباري او را به خشم آور.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر ارث

لوک اويتنهاو می گوید:

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

لیلا برایت می گوید:

دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول میشود.

در سرزمین رویاها آمده:

به شما ارث میرسد : 1- یک مرگ در فامیل 2- در کارهایتان بسیار دقت کنید.
از یک شخص نا شناس به شما ارث میرسد : منفعت مالی
با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید : ضرر مالی
افراد نزدیک فامیل را به عنوان وارث انتخاب میکنید:درمشکلات غرق میشوید
به شما ارث نمیرسد : مرگ یک برادر یا یک خواهر
شما را از ارث محروم میکنند : ناکامی و شکست بزرگ
یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید : پول فراوان
دیگران از ارث محروم شده اند : یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.