کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
خدا را نشناخته آن كه نافرماني اش كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سه قلو

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است که در کارهایی پیروز می شوید که هراس شکست خوردن در آنها وجود دارد.
2- اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است که کاری که مدتهای مدید برای اتمامش می کوشید با موفقیت به پایان خواهد رسید.
3- شنیدن گریه نوزادان سه قلو به هنگام تولد در خواب ، علامت آن است که کارهای شتابزده با موفقیتی دلپذیر خاتمه خواهد یافت.
4- اگر دختری خواب ببیند سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است که در امور عاشقانه شکست می خورد ، اما در کسب ثروت موفقیت به دست می آورد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما بچه های سه قلو دارید : شادی بدنبال رنج خواهد بود.
شما سه قلوهای هم جنسیت دارید : مخالفان برضد شما توطئه می کنند.
سه قلوهائی با جنسیت های مخالف : خوشبختی و احترام
یک زن خواب ببیندکه سه قلو دارد : به یک مهمانی دعوت خواهد شد.
یک مرد خواب ببیند که زنش سه قلو زائیده است : مراقب پرگوئی های بی اساس دیگران باشید.
یک زن مجرد خواب ببیند که بچه های سه قلو دارد : او بزودی نامزد می کند.