کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
همانا روز شهادت حسين عليه السلام سوگناك ترين روزهاست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سیب زمینی

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است.
2- اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید ، نشانه آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود.
3- خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است.
4- پختن سیب زمینی در خواب ، نشانه انجام کاری موافق طبع است.
5- کاشتن سیب زمینی در خواب ، نشانه برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست.
6- دیدن سیب زمینی گندیده در خواب ، نشانه داشتن آینده ای تاریک و کسب لذتهای ناپایدار است.