کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام زمان عجل الله تعالي فرجه :
ما در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم، كه اگر جز اين بود، دشواري ها و مصيبت ها بر شما فرود مي آمد و دشمنان، شما را ريشه كن مي نمودند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شادی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند، اجلش نزدیک شده است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شادی در خواب ، دلیلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بیننده ی خواب ، بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بدهی ها نیز، دلالت دارد. شادی و سرور در خواب ، ممکن است بر عمل نیک، شاد شدن در زندگی و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد.
2- اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است.
3- اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما خیلی شاد هستید : 1- هماهنگی در بین دوستان 2- خبرهای بد
بچه ها شاد هستند : اوقات خوش در انتظار شماست.
شما و معشوقتان بسیار شاد هستند : خیانت در عشق

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.