کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
كسي كه خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نيز در روز قيامت عذابش را از او باز مي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شاسی

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این که کلمه ای مرکب ایجاد کنیم. از این نوع در فارسی زیاد یافت می شود. به هر حال رادیو، تلویزیون، اتومبیل و غیره شاسی دارند اگر زنی در رویای خود شاسی با تعریفی که شد ببیند آن شاسی شوهر اوست و اگر مردی در خواب شاسی ببیند شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای انجام آن کار اداره می شود و معاشش فراهم می آید. این تعبیر بر قبول این مسئله انجام می گیرد که قوام زن به شوهرش است و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه ای که انجام می دهد و زندگیش را اداره می کند. اگر زنی شاسی خالی ببیند، مثل شاسی تلویزیون یا رادیو خواب او توجه می دهد که شوی آن زن نیازمند توجه است. اگر مردی در خواب ببیند که شاسی اتومبیل یا کامیون دارد و آن شاسی نو است و تازه از کارخانه بیرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر می دهد و اگر آن شاسی شکسته و معیوب باشد نقصی در کار و حرفه اش به وجود می آید که مطلوب نیست. سوار شدن بر شاسی کامیون یا اتومبیل بدون اتاق و داشتن شاسی رادیو، تلویزیون و یخچال و از این قبیل مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید و اقدام به کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده برآیید به زبان دیگر خامی و ناپختگی است. ساختن شاسی ایجاد کار است و پیاده کردن آن تخریب کار مربوط به خود بیننده خواب.