کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
اولين چيزي كه از انسانها سؤال مي شود، نمازهاي پنج گانه است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شکار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شکار کردن در خواب بر پنج وجه بود:
اول: سخن لطیف و خوشایند.
دوم: دادن بوسه.
سوم: منفعت.
چهارم: فرزند.
پنجم: مال.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن صید کردن روزی حلال بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهی و غیره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر. شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید.
2- اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما به شکارمی روید : دوستان به شما تهمت میزنند
شما در حال شکارهستید : مقدار قابل ملاحظه ای پول بدست می آورید.
شوهر شما شکار می کند : شما آدم زرنگ و صرفه جویی هستید.
فرزندان شما شکار می کنند : پول
حیوانات کوچک را شکار می کنید : پول
حیوانات بزرگ را شکار می کنید : خوشبختی
روباه را شکار می کنید : انواع مشکلات برسر راهتان پدیدار می شوند.
از شکار برمی گردید : از راه بسیار مطمئن پول درخواهید آورد.
در حین شکار تیرتان به خطا می رود : خواسته های شما به نتیجه نمی رسند.
محل شکارتان را عوض می کنید : شانس
افراد بسیاری در حال شکار : یک ثروت کلان در انتظار شماست.