کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن (ع) :
خيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت و ناگواري است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شکستن

لوک اويتنهاو می گوید:

شکستن : شما اطرافیانتان را وادار می کنید تا عقیده شما را بپذیرند

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد.
2- دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است.
3- شکستن پنجره در خواب ، نشانه داغدار شدن است.
4- دیدن حلقه شکسته در خواب ، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شیشه یک پنجره را می شکنید : خبرهای غم انگیز
اثاثیه را می شکنید : بدشانسی خطرناک
عینک می شکنید : یک شانس غیره منتظره
بشقاب می شکنید : یک شکست در کار
بطری می شکنید : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد
اشیاءچوبی می شکند : شکست و ضررهای بسیاری را متحمل خواهید کرد.
استخوان بدن خودتان می شکند : ثروت
تکه چوبهای دراز را می شکنید : یک کار بزرگ در انتظار شماست.

اگر به خواب بیند که اندامی از اندامهای او بشکست ، دلیل زیان است به سبب خویشی که بدان اندام تعلق دارد.اگر بیند که چیزی از آلات مناهی بشکست ، مانند چنگ و رباب ، دلیل بود بر خیر.