کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شکمو

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانه آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت.
2- اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید ، نشانه آن است که به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می کند.
3- اگر زنی خواب ببیند رضایت فرد شکمویی را جلب می کند ، نشانه آن است که شوهر او مردی ستمگر خواهد بود.

در سرزمین رویاها آمده:

شما شکمو هستید : خطر بدبختی و فقر شما را تهدید می کند
بستگان شما شکمو هستند : در انتظار کمک مالی از طرف هیچکس نباشید
اشخاص دیگر شکمو هستند : منتظر ضررهای بزرگ در کارها باشید.
بچه ها شکمو هستند : تمام اموال غیرمنقولتان را از دست می دهید.