کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسی کاظم علیه السلام :
كسي كه مزه رنج و سختي را نچشيده، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیر دادن

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که مردی از شیر او می خورد، مال و دارایی او را می برد و اگر زن بیماری ببیند که شیر می دهد، از بیماری بهبود می یابد.

مولف می گوید:

اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)
اگر کسی به او بچه دختری داد و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد
اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد

اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل که در خوردی بمیرد.
اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل که عمرش دراز است.