کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و كارهاي پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شكيبايي يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شیره در خواب بر چهار و جه است:
اول: مال حلال.
دوم: منفعت بسیار.
سوم: عیش خوش(زندگی خوش و مرفه).
چهارم: عزت و کامرانی.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شیره انگور ، دلیل منفعت است. اگر بیند که شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد. اگر بیند که شیره تازه میخورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند، منفعتش بیشتر باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شیره قند : ماجراهایی که همیشه به یادتان خواهد ماند
شیره قند می خورید : عمر شما طولانی خواهد بود.