کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسكري (ع) :
هر كه نهاني برادر خود را پند دهد او را آراسته و زيور بسته ، و هر كه در برابر ديگرانش پند دهد زشتش كرده.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صبحانه

لوک اويتنهاو می گوید:

صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد.
2- اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول خوردن صبحانه هستید ، دلالت بر آن دارد که به دام دشمنان گرفتار خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانه داشتن زندگیِ فارغ است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما صبحانه درست می کنید : کمبود و ناراحتی
به تنهائی صبحانه می خورید : یک عمل دیوانه وار انجام خواهید داد.
با دیگران صبحانه می خورید : بزودی پول به دستتان می آید.
صبحانه تان را در یک قهوه خانه می خورید : با دوستان جدیدی آشنا خواهید شد.
صبحانه تان را در منزل دیگران می خورید : خیلی زود به سفر خواهید رفت.