کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
چه بسيار خواهش هاي نفساني لحظه اي ، كه اندوه طولاني و درازي را در پي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صدا

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که صدایش را بلند می کند، بر قومی که عملی خلاف شرع انجام داده اند پیروز می شود. اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند می کند، مرتکب گناه می شود. صدای ضعیف در خواب ، بر ترس و لرز ؛ و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد. شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛ و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

کسی را صدا کردن : خبر
کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن
صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

در سرزمین رویاها آمده:

یک صدای آشنا می شنوید : نصیحت هائی را که به شما می شود اجرا کنید.
صدائی را می شنوید که با شما حرف می زند : با مخالفت و مانع در کارتان روبرو می شوید.
صدای اشخاص متعددی را باهم می شنوید : موانع ناگوار در کارها
صداهای خوشحال می شنوید : اضطراب و نگرانی شما فراوان می شود.