کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجّاد (ع) :
كسي كه به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل كند از بهترين مردمان است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صدف

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.

لوک اويتنهاو می گوید:

صدف : خبرهای بد از دور دستها
جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت
صدفهای خالی : ضرر
صدفهای پر : کامیابی

در سرزمین رویاها آمده:

خواب صدف : شانس و خوشبختی
صدف جمع می کنید : پول فراوانی بدست می آورید.
صدف می خورید : کار مشکلی در انتظار شماست
صدفها در بازار : فرزندان متعددی خواهید داشت.
شما صدف می خرید : یکنفر عاشق شما خواهد شد.
صدف هدیه می کنید : احتیاج به جرات بیشتری برای موفقیت در زندگی دارید.