کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
هر چيزي قفلي دارد و قفل ايمان مدارا كردن و نرمي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صراط

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن صراط به خواب بر شش وجه است:
اول: کار راست.
دوم: سختی کار.
سوم: ترس و بیم.
چهارم: ستم از قِبَل پادشاه.
پنجم: گناه.
ششم: نفاق در دل داشتن.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند.