کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسي كاظم (ع) :
مهرورزي و دوستي با مردم ، نصف عقل است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صلیب

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند صلیب بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود.
اگر بیند صلیب در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است.
اگر بیند که صلیب می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که شخصی صلیب به وی داد و او آن صلیب را بشکست یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که دین اسلام بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است.
اگر بیند که صلیب را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن صلیب در خواب ، نشانه گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید.
2- اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند ، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید.