کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
به زيارت و ديدار يكديگر برويد، با هم به سخن و مذاكره بنشينيد و امر ما را (كنايه از حكومت و رهبري) زنده كنيد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صینی آلات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن صینی آلات بر سه وجه است:
اول: زن خادمه.
دوم: کنیزک.
سوم: منفعت از زنان.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن صینی آلات ، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند که آلت صینی داشت، دلیل است بر کنیزک حوائج دار. اگر دید که الات صینی خرید، دلیل است که کنیزک بخرد. اگر بیند که آلت صینی بشکست، دلیل است که کنیزک یا خادم بمیرد یا بگریزد. بعضی گویند: زنش بمیرد.

صینی آلات : چینی