کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
انسان با نفسي كه مي كشد ،قدمي به سوي مرگ مي رود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طلسم

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد.
2- اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک طلسم : 1ـ مراقب حسادت اطرافیان باشید. 2ـ یک راز فاش میشود.
یک طلسم با خود حمل میکنید : یک تصمیم بسیار مهم دیر یا زود گرفته خواهد شد.
یک طلسم برای جلوگیری از چشم بد: بزودی ازدواج خواهید کرد.
یک طلسم میفروشید: بدبختی.
یک طلسم به شما اهدا میکنند : عشق از شما روگردان میشود.
یک زن خواب طلسم ببیند : خطر او را تهدید میکند.
یک مرد خواب طلسم ببیند : دوستانش به او خیانت میکنند.
یک زن بیوه خواب طلسم ببیند: او مجدداً ازدواج خواهد کرد.
یک دختر جوان خواب طلسم ببیند : او باید در موقع عبود از خیابانها بسیار احتیاط کند.