کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
براي مؤمن چقدر زشت است كه ميل و رغبتي داشته باشد كه او را به ذلّت و خواري بكشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ظ » تعبیر ظرف

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد. اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد.
2- دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانه ازدواجی موفق است.
3- دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است.

در سرزمین رویاها آمده:

ظروف را می شکنید : دردسر و گرفتاری در خانه
دیگران ظرف را می شکنند : هیجانات و اعصاب خود را بیشتر کنترل کنید.
یک ظرف میناکاری شده : پول بدست شما میرسد