کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
عفت ورزيدن ، زينت فقر و شكرگزاري ، زينت بي نيازي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عالم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیننده این خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود:
اول: بزرگی وبزرگواری.
دوم: عزت واحترام
سوم: قبول مردم (مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن).
چهارم: ولایت وفرمانروایی یافتن.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی. اگر عالم بود، علم او زیاده گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند. اگر بیننده عالم بود، جاه و بزرگی یابد، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دلیل است از مردم رشوه ستاند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که عالم شده است، به مقامی بلند دست می یابد و دیگران به نیکی از او یاد می کنند. دیدن علما در خواب، نشانه ازدیاد علم و دانش و هدایت است؛ زیرا علما پنددهنده و بیان کننده اوامر الهی در میان مردمند.