کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد (ع) :
همۀ خوبيها را در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است ديدم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عدس

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن عدس در خواب ، دلیل مال است از قِبَل زنان به درد دل.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عدس در خواب ، بر روزی کم و بی ارزش و عوض کردن چیزهای خوب با چیزهای بد دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عدس در خواب ، علامت آن است که در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند.

معبران را در تاویل عدس خلاف است.