کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد علیه السلام :
تماميِ خير و خوبي در بريدن طمع و چشم نداشتن به آنچه كه در دستان مردم جمع شده، است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عذرخواهی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ، نشانه آن است که در کارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما کمک شایان توجه ای کرده است.
2- اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید ، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید.
3- اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند ، علامت آن است که بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید.

در سرزمین رویاها آمده:

بچه ها از شما عذرخواهی میکنند : دشمنان خود را شکست خواهید داد
شما از دوستان عذر می خواهید :یک دوست قدیمی بر می گردد.
دوستان ازشما عذر می خواهند : 1- شریک و اطرافیان خود را در اجتماع عوض می کنید 2- مراقب رقیب باشید
دیگران برای شما عذر و بهانه می آورند : شانس در عشق
شما برای دیگران بهانه می آورید : کارهائی که از روی بی فکری می کنید صدمات بسیاری به شما میزنند.
یک شریک از شما عذر می خواهد : موفقیت شما حتمی است